ایمان کوشکی

مربی ورزشی و قهرمان جهانی و کشوری در رشته اسکای رانینگ،تریل،پله نوردی ،۱۵ سال سابقه ورزشی در دو های استقامت واسکای رانینگ پله نوردی،از نفرات برتر در دوهای نیمه استقامت و استقامت در رده های جوانان و بزرگسالان کشور هستم.۴ سال قهرمان کشور در رشته اسکای رانینگ ،۳ سال قهرمان کشور در رشته پله نوردی.

سوابق تحصیلی

کارشناسی تربیت بدنی

گرایش مربیگری ورزشی

سوابق شغلی

افتخارات

تماس با من